Üretim Reform Paketi Kanunu

1 Temmuz 2017 tarihinde, Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Üretim Reform Paketi Kanunu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bakanlık döneminde gerçekleştirilen en önemli projelerden bir tanesidir.

Türk sanayisi için devrim niteliğinde olan Üretim Reform Paketi Kanunu ile, sanayinin geliştirilmesi ve üretimin arttırılması amaçlanmıştır. Üretim Reform Paketi ile birlikte;

-Planlı sanayi alanlarındaki emlak vergisi kaldırılmıştır.
-Endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, organize sanayi bölgeleri; serbest bölgeler ve sanayi sitesinde yer alan binalar, emlak vergisinden muaf hale gelmiştir.
-Organize Sanayi Bölgelerindeki sanayi çalışanlarına ihtiyaç duydukları enerji desteği sağlanmıştır. Buna ek olarak, sanayi yatırımcılarının iş süreçlerinde kullanılan elektrik enerjisi sayesinde, doğalgaz faturalarının üretim üzerindeki payı da desteklenmiştir.
-Yapı Denetim Kanununda düzenlemeye gidilmiş; yapı denetim hizmet bedellerinin fiyatları düşürülmüştür.
-Harçlar Kanunu ve Damga Vergisi Kanununda değişiklik yapılmış; sanayi işletmelerinin yer aldığı alanlarda damga vergisi ve harçlar kaldırılmıştır.
-Üretim Reform Paketi ile birlikte TRT Gelirleri Kanununda düzenlemeye gidilmiştir. Böylelikle, sanayi sicil belgesi olan sanayi işletmelerinin elektrik enerjisi satışlarından alınan TRT katkı payı kaldırılmıştır.
-Yükseköğretim Kurumlarının Fen Bilimleri ve Mühendislik Fakültelerinde okuyan öğrencilerin en az 1 yarıyıl dönemi boyunca, eğitimlerini iş yerlerinde yapmaları teşvik edilmiştir.
-Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde nitelikli eleman istihdamı desteklenmiş, bu kişilerin temel bilimler mezunu olmasına özen gösterilmiştir.
-Kanunda yapılan düzenleme ile birlikte, kent içerisinde kalan sanayi sitelerinin Organize Sanayi Bölgelerine taşınması teşvik edilmiş; taşınma sırasında ortaya çıkacak masrafların krediler ile desteklenmesine karar verilmiştir.
-Üretim Paketi Reformu ile birlikte yerli üretim önemsenmiş, yurt içinde üretilen orta ve yüksek teknolojili ürünlerin avantajlı fiyatlarla satışa sunulması sağlanmıştır. %15 olarak belirlenen bu oran, tüm kamu kurumlarında eşit tutulmuştur.
-KOBİ ve girişimcilerin kredi desteklerinden daha etkili ve verimli bir biçimde yararlanmasını sağlamak amacıyla desteklerin erken tarihlerde sunulması sağlanmıştır.
-Organize Sanayi Bölgelerinde parsel fiyatlarının düşürülmesi amacıyla parsel bilim maliyeti uygulamaya konulmuştur. Bu sayede halihazırda herhangi bir yatırım yapılmayan parsellerin üretime kazandırılması sağlanmıştır.
-Organize Sanayi Bölgelerinin, gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi kurulması mümkün hale getirilmiştir. Böylelikle, Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarına parseller satılabilir ve kiralanabilir hale gelmiştir.
-Organize Sanayi Bölgelerine doğalgaz altyapısı sağlanmış ve bu alanların lojistik bağlantısı yapılmıştır.
-Organize Sanayi Bölgelerinin yurtdışında da kurulumu desteklenmiş, yurt içerisindeki OSB birikimlerinin ihracı mümkün hale getirilmiştir.
-Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alan öğrencilere burs imkanı sağlanmış, sanayi sektöründe çalışan kişiler için özel eğitim programları planlanmıştır.
-Yükseköğretim kurumlarında uzmanlaşmayı sağlamak adına, danışma ve koordinasyon kurulları kurulmuş; sanayi sektöründe nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
-Üniversitelerde uygulama eğitimini teşvik amacıyla 1 Ocak 2023 tarihine kadar devlet üniversiteleri tarafından -Organize Sanayi Bölgelerinde kurulan meslek yüksek okullarına öğrenci göndermesi kararlaştırılmıştır.
-Sanayi Sicil Kanunu’nda yer alan mevcut “sanayici” tanımı değiştirilmiş, yazılım ve bilişim teknolojisi üreten işletmelerin tümü sanayi üreticisi olarak kabul edilmiştir.

Tüm bunlara ek olarak, Üretim Reform Paketi ile birlikte bazı konular Bakanlık görevleri arasına dahil edilmiştir:

-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen ve sanayi faaliyetlerinin sorunsuz ilerlemesi için gerekli kredi faiz desteğinin verilmesi,
-Sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından inşa edilen sanayi sitelerinin arsa bedelleri, mülkün satın alınması için gereken masraf kalemleri ve yapı yatırımlarının kredi ile desteklenmesi Bakanlık görevleri arasında sayılmıştır.

Türkiye sanayinde çığır açan projelerden biri olan Üretim Reform Paketi ile birlikte ülkemizdeki tüm sanayicilere gerekli destek sunulmuş; güçlü bir Türkiye için en önemli adımlardan biri atılmıştır.

 

3,5 milyar dolarlık hacme sahip proje ile ilk yıl 20, program kapsamında 100 adet olmak üzere, toplamda 800 adet koster gemisi, son teknoloji ile yurt içi imkânlarla yeniden inşa edilecek.

Diğer projeler