Sanayi Zirveleri

Türkiye Sanayisinin dünya ticaretinde sahip olduğu %1’lik payı artırmak amacıyla, bugünün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı dönemin ise Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı ile bütçelenen ve “Teknoloji ve Sanayide Milli Atılım (MİLAT) Programı” adı ile hayata geçirilecek olan programların planlanması gerçekleştirildi.

Odak sektörler ve yerleştirme çalışmalarının tanıtımını ilgili paydaşlara sağlamak amacıyla Sanayi Zirveleri düzenlendi.

Teknoloji üreten ve ürettiği teknoloji ihraç eden bir Türkiye hedefi yaratmak gayesiyle düzenlenen Sanayi Zirvelerinde, 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Dr. Faruk Özlü şunları amaçlamıştır:

-Türkiye’de elde edilen sanayi gelirini 10 yıllık bir plan çerçevesinde iki katına çıkarmak
-150 milyar dolar olan sanayi gelirini arttırarak 300 milyar dolar yapmak
-Türkiye sanayisini güçlendirerek yanına bir Türkiye sanayisi daha ilave etmek
-Yüksek teknoloji çalışmalarına gerekli önemi vererek, bu şekilde üretilen ürünlerin sanayi ve ihracat içerisindeki payını 10 yılda %4’den %15’e yükseltmek.

Türkiye Makine Sanayi Zirvesi

Türkiye ekonomisinin 2017 yılındaki güçlü ekonomisine önemli katkıları olduğu düşünülen makine sanayisinin gelişimini desteklemek amacıyla 15 Şubat 2018 yılında İzmir’de Türkiye Makine Sanayi Zirvesi düzenlendi.

Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi

Çelik üretiminde Avrupa’da birinci; dünya genelinde ise sekizinci sırada yer alan ülkemizin; rekabet şartları her geçen gün daha da zorlaşan bu sektörde, potansiyelini sergilemesine yardımcı olmak adına Türkiye Çelik Sanayi Zirvesi düzenlendi.

Teknoloji ve Sanayide Milli Atılım Programı kapsamında, 2 Mart 2018 tarihinde Hatay’da toplanan zirvede, demir çelik sektöründe girdi maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar planlandı.

Demir çelik üreticileri Endüstri Bölgeleri kurma konusunda teşvik edilirken ithal edilen demir çelik ürünlerinin kaliteli olması için gerekli önlemler alındı.

Buna ek olarak, Akkuyu Nükleer Santral Tesisinin kurulumu için gerekli olan 400 bin ton çeliğin, yerli üreticilerden alınması konusunda karar kılındı.

Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi

16 Mart 2018’de İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Sanayi Zirvesi’nde hem sanayide hem de ekonomide dijital dönüşüm için atılması gereken adımlar görüşüldü.

Siber güvenliğin artık bir sanayi kolu olduğunu düşünen Dr. Faruk Özlü önderliğinde, mühendislik ve güvenlik yazılımları alanlarında üretilen yerli bilişim ürünleri ve ticari yazılımlar ile Türkiye’nin yerli ve milli duruşu güç kazandı.

Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi

İstanbul’da Teknoloji ve Sanayide Milli Atılım Programı kapsamında gerçekleştirilen bir başka organizasyon olan Türkiye Elektronik Sanayi Zirvesi’nde, Türkiye’nin elektronik sanayisinin otomotiv, makine, uzay ve havacılık ve sağlık sektörlerinin gelişimine sağladığı katkılara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Buna ek olarak ithal edilen elektronik ürünlerinin, ülkemizdeki elektronik ürünlerin %80’ini oluşturduğu vurgulanırken yerli üretime gerekli desteğin sağlanmasının önem arz ettiğine ve gereğinin yapılmasında karar kılındı.

Ülke ekonomisindeki cari açığı azaltmanın yolunun yalnızca sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan üretimlerin yerli üretim kapsamında gerçekleştirilmesi ile mümkün olduğu Dr. Faruk Özlü tarafından dile getirilirken; dış ülkelerden ithal edilen ürünlerin artık ülkemizde üretilmesi gerekliliği milli bir hedef olarak belirlendi.
Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi
11 Nisan 2018’de Bursa’da Türkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi gerçekleştirildi. Otomotiv sanayisinde görev alan pek çok temsilcinin katılımları ile gerçekleştirilen zirvede, otomotiv sektörünün ülkemizde ancak tedarikle zenginleştirildiği takdirde hak ettiği yere gelebileceğine dair çıkarımda bulunuldu.

Başkan Özlü önderliğinde gerçekleştirilen zirvede; Türkiye’nin yerli otomobil projesinin, tedarik sanayisini güçlendirme noktasında büyük katkıları olacağı vurgulandı.

Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi

19 Nisan 2018’dde İstanbul’da düzenlenen Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayi Zirvesi’nde, inşaat sektöründe çalışan temsilcilerle birlikte sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

-Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’ın odağında yer aldığı düşünülen inşaat sektörünün Türkiye’nin dünya çapında rekabetçi olduğu sektörler arasında yer aldığı vurgulandı.
-Günümüzde dünyanın 5 kıtasındaki 100’den fazla ülkeye yapılan inşaat malzemesi ihracatına sebep olan mühendisliğin, insan kaynağının, teknolojinin ve standardizasyon hizmetlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği konusunda hemfikir olundu.

Türkiye İlaç ve Sağlık Sanayi Zirvesi

6 Nisan 1028 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye İlaç ve Sağlık Sanayi Zirvesi’nde, ilaç, kozmetik ve sağlık sanayi sektörünün temsilcileri Dr. Faruk Özlü tarafından belirlenen heyet ile bir araya geldi.

Zirvede, araştırma ve geliştirme çalışmalarının yoğun tempoda devam ettiği bu alanla ilgili, teknolojik çalışmaların hayati önem arz ettiği vurgulanarak bu sektördeki dış ticaret açığının giderilmesi için ülkemizde yapılması gerekenler değerlendirildi.

Dr. Faruk Özlü yaptığı açıklamalarda,

-Dünyada ilaç sanayinde yaşanan gelişmelerin incelendiğinde ülkemizde de biyoteknolojik ilaçların üretimine yoğunlaşılması gerektiğinin,
-Türkiye’nin pandemi sürecinde yerli tıbbi cihazların üretiminde başarılı bir yol haritası çizdiğinin altını çizdi.

Son olarak sağlık ve ilaç sanayinde neden dışa bağımlılığın en aza indirilmesi gerektiği, sektöre ilişkin sunulan verilerle birlikte değerlendirildi.
Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi

Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi, 10 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlendi. Gıda sanayine ilişkin önemli değerlendirmelerin yapıldığı zirvede, Dr. Faruk Özlü gıda sanayinin Türkiye’deki durumunu verilerle açıkladı.

Gıda sektörünün tarım ve perakende ile olan bağlantısının, ileri teknoloji esasına dayanması gerektiğini vurgulayan Başkan Özlü, sensör teknolojilerin, robotik sistemlerin ve lazer teknolojilerinin gıda sanayisinin geleceği için önemli teknolojiler olduğuna değindi.

İyi tarım uygulamalarının tüm ülkede yaygınlaşması gerektiğini savunan Dr. Faruk Özlü, gıda üretim stratejilerinin perde arkasında önemli teknolojiler yatması gerektiğinin altını çizerken Türkiye’de tarımsal üretimi desteklemek adına teknolojik atılımların unutulmaması gerektiğini vurguladı.
Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi

Sanayi Zirveleri kapsamında gerçekleştirilen bir başka program da 12 Mayıs 2018 tarihinde Ankara’da düzenlenen Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi oldu. Kimya sanayinin dış ticaret rakamlarının katılımcılarla paylaşıldığı zirvede konuşulan diğer konular ise dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kimya sektöründe yapılan destekler, kimya sanayi kümelenmesi ve kimya sanayinde yerli olarak üretilmesi planlanan ürün grupları oldu.

Zirvede, kimya sanayinin ara malı üreticisi olan bir sektör olduğu Dr. Faruk Özlü tarafından vurgulanırken; ülkemizde artan talebin karşılanamamasının kimya ürünlerinin ithalatta birinci sırada yer almasına neden olduğu da verilerle açıklandı.

Dr. Faruk Özlü buna ek olarak toplantıda, ülkemizde kimya ürünlerinin yetersiz üretiminden kaynaklanan cari açık sorununun giderilmesinin ancak petrokimya tesislerinin kurulumu ile mümkün olduğunun altını çizdi.

Bu doğrultuda, Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde kurulması planlanan entegre petrokimya tesisine ilişkin çalışmalar detayları ile anlatılırken, Üretim Reform Paketi ve Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği’nin kimya ve diğer sektörlere sunduğu fırsatlardan söz edildi.

Diğer projeler