Model Fabrikalar Projesi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yapılan teknik iş birliği sonucu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün bakanlık yılları içerisinde yer alan 23 Ekim 2017 tarihinde; Türkiye’nin ilk Model Fabrikası kurulmuştur.

Türkiye genelinde kurulan tüm fabrikalardan verimli bir şekilde faydalanılmasını amaçlayan bu yeni yapı ile birlikte; nitelikli üretim kavramının önem kazanması ve devam eden üretim süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması hedeflenmiştir.

Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Ankara Ticaret Odası’nın uygulama ortaklığı ile kurulan Türkiye’nin ilk Model Fabrikası olan merkez projede, verimliliğin esas olması ortaya yeni bir eğitim metodunun çıkmasına da neden olmuştur.

Fabrika çalışanlarında uygulanan yeni eğitim metodu sayesinde fabrikada çalışan mühendislerin ve üst düzey yöneticilerin bir karar almadan önce bu kararın verimlilik odaklı olup olmadığını sorgulamaları amaçlanmıştır.

İşçiler için de teknik öğrenmeden çok pratik öğrenme odaklı devam eden eğitimlerde, işçilerin eğitimlerde öğrendiklerini fabrikadaki iş süreçlerinde uygulamaya dökmeleri sağlanmıştır.

Diğer projeler