KOSTER FİLOSUNUN YENİLENMESİ PROJESİ

Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan, milli menfaatlerimizle doğrudan ilgili bir proje. ; 2023 yılı ve sonrasında, Türk deniz ticaret filosunu modern ve teknolojik üstünlüğe sahip gemilerle donatmaya odaklandı.

2023 yılında filosunu tonaj bazında 50 milyon detveyte çıkarmayı hedefleyen ülkemiz, bu amaçla dünya denizlerinde Türk bayrağını dalgalandıran Türk koster gemilerinin tamamını yenileyecek.

3,5 milyar dolarlık hacme sahip proje ile ilk yıl 20, program kapsamında 100 adet olmak üzere, toplamda 800 adet koster gemisi, son teknoloji ile yurt içi imkânlarla yeniden inşa edilecek.

Diğer projeler