KENTSEL TASARIM VE YENiLEME PROJELERi

  • Klasik uygulamalardan çok boyutlu kentsel tasarıma geçilecek.
  • Bütüncül imar yaklaşımı gelecek, yol, altyapı ve hizmet aynı anda gerçekleştirilecek.
  • 18. madde imar uygulamalarında vatandaşla barışılacak.
  • Ağa, Akpınar ve Çamköy mahallelerindeki kentsel dönüşüm çalışmaları yapılacak.
  • Yatay şehirleşme modern mimari esas alınacak. Kent mobilyaları düzenlenerek Düzce şehir kimliği güçlendirilecek.
  • Kent Estetiği Projesiyle Düzce’ye Şehir Kimliği ve Görsel Kurumsallık Sağlanacak.

Diğer Projeler

Sizi Dinlemek İsterim!