Araştırma Üniversiteleri Konsepti

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün, 65. Türkiye Hükûmeti’nde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yaptığı sırada Türkiye’deki 10 devlet üniversitesinin çalışmalarına Araştırma Üniversitesi kapsamında devam etmesi kararlaştırıldı.

Dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın da projenin en önemli katılımcılarından biri olduğu Araştırma Üniversiteleri Konseptinde, Araştırma Üniversitesi olarak belirlenen Yüksek Eğitim Kurumları’nın, dünya kriterlerini karşılayıp karşılamadığına bakıldı. Buna ek olarak;

  • Kurumlarda SC ve SCI indeksli yayın sayısı,
  • Kurumun bilimsel yayın puanı,
  • Kurumlarda yapılan projelerin sayısı, bu projelerin ne kadar bütçe ile yapıldığı ve projelerde yapılan atıf sayısı gözetildi.

Okullar için belirleyici olan diğer kıstasları ise aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Uluslararası iş birliği kapsamında yayınlanan projelerin fon bütçesi
  • Doktora eğitimini ilgili üniversitelerde tamamlayan mezun öğrenci sayısı
  • Patent belgesi alabilen toplam proje sayısı
  • TÜBA ve TÜBİTAK ödüllü öğretim üyesi sayısı
  • Üniversite bünyesinde TÜBİTAK destekli Teknoloji Transfer Ofisi bulunması
  • YK 100/2000 Doktora Burs Programı katılımı

Sözü edilen kriterleri taşıyan yükseköğretim kurumları, bir değerlendirmeye tabi tutularak içlerinden 10 tanesinin Araştırma Üniversitesi olmasına karar verildi. Bu süreçte hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de YÖK, Araştırma Üniversitesi olmaya aday üniversiteler arasında en uygun olan ve başarı vaad eden kurumların seçilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürmüştür.

Diğer projeler