Antarktika Bilim Seferleri

Antarktika Bilim Seferleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olduğu dönemde gerçekleştirilen projeler arasında yer almaktadır. 14 milyon km²’lik alanı ile dünyanın en büyük beşinci kıtası olan Antarktika, bilim insanları tarafından önemli araştırmaların yapıldığı; maden rezervi açısından da zengin olan bir bölgedir.

1961 yılında imzalanan ve bugün 53 ülke tarafından kabul edilen Antarktika Antlaşması kapsamında, Türkiye de anlaşmaya taraf ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizin 1995 yılında dahil olduğu Antarktika Antlaşması ile Antarktika’nın doğal mirasının korunması, anlaşmada taraf olan ülkelerin ortak kararı doğrultusunda koruma altına alınmıştır.

Antlaşmaya imza atan 53 ülke arasından 29’u danışman statüsünde yer alırken Türkiye’nin de dahil olduğu 24 ülke ise gözlemci statüsündedir. Antarktika Antlaşmasının maddeleri gereğince Antarktika’da bilimsel üs kuran ya da bilimsel sefer düzenleyen gözlemci ülkelerin danışman statüsüne yükselmesi mümkündür.

Bu doğrultuda Türkiye’nin de anlaşmanın danışman ülkeleri arasında yer almasını sağlamak amacıyla, Antarktika kıtasında Türk Bilimsel Araştırma Üssü’nün kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 5 OCak 2017 tarihli yazı ve 10 Nisan 2017 tarihinde verilen Yetki Belgesi ile Türkiye’nin Antarktika kıtasında gerçekleştireceği çalışmaların Bakanlığını Dr. Faruk Özlü’nün üstlendiği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda yürütülmesine karar verilmiştir.

Bu yetki kapsamında;

  • Antarktika kıtasına ulusal seferlerin düzenlenmesi
  • Ülkeler arası iş birliği yapılarak yabancı ülkelerin üslerine Türk bilim insanlarının gönderilmesi
  • Ulusal Kutup Bilim Programı’nın oluşturulmasına dair çalışmaların tümü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sorumluluğu altına alınmış ve bu faaliyetlerin hayata geçirilmesinde önem arz eden teknik işlerin koordinasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından sağlanmıştır.

Öte yandan, 2017 ve 2018 yıllarında Antarktika’ya iki ayrı sefer düzenlenmiş, bu seferler sayesinde bilimsel araştırmalara ve fizibilite çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. İlgili çalışmalar kapsamında 32 üniversitenin ve 83 araştırmacının paydaşlığında toplam 18 proje ortaya konulmuştur.

Diğer projeler