Koster Filosunun Yenilenmesi Projesi

KOSTER FİLOSUNUN YENİLENMESİ PROJESİ Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan, milli menfaatlerimizle doğrudan ilgili bir proje. ; 2023 yılı ve sonrasında, Türk deniz ticaret filosunu modern ve teknolojik üstünlüğe sahip gemilerle donatmaya odaklandı. 2023 yılında filosunu tonaj bazında 50 milyon detveyte çıkarmayı hedefleyen ülkemiz, bu amaçla dünya denizlerinde Türk bayrağını dalgalandıran Türk koster gemilerinin tamamını [...]
teknopark

17 Teknopark Ve 693 Ar-Ge Merkezi

17 TEKNOPARK VE 693 AR-GE MERKEZİ 17 TEKNOPARK VE 693 AR-GE MERKEZİ Dünyada teknoloji üretme merkezlerinin başında gelen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden (TGB) 17 tanesi Faruk Özlü zamanında kuruldu ve açıldı. Teknopark sayısı 77 olurken, 4 teknoparkında çalışmaları yapıldı. Kısa zamanda bu sayı 81’e çıkacak. Teknoparklara, teknokentlere önemli destekler yine Özlü zamanında verildi. Tüm bunların yanı [...]
Sanayi devrim paketi

Sanayide Devrim Paketi

SANAYİDE DEVRİM PAKETİ SANAYİDE DEVRİM PAKETİ Kamuoyunda Üretim Reform Paketi olarak bilinen Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Özlü’nün döneminde kabul edildi. Sanayi dünyası için devrim niteliğinde olan paket birçok yeniliği beraberinde getirdi. Hafta sonu çalışma ruhsatı alınmaması, sanayi sicili kaydı, işletmelere vergi muafiyeti, teknoloji transfer [...]
fikri ve sınai mülkiyet hakları kanunu

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KANUNU FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI KANUNU Teknoloji dünyası için önemli bir yer tutan Sınai Mülkiyet Kanunu, yine Faruk Özlü döneminde yürürlüğe girdi. Kanunla, marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretleri kapsayan genel bir düzenleme yapılmış oldu. Türkiye, fikri mülkiyet haklarının korunması açısından bakıldığında, Avrupa Birliği normlarına doğru büyük [...]
yerli otomobil

Yerli Otomobil Projesi

YERLİ OTOMOBİL PROJESİ YERLİ OTOMOBİL PROJESİ Yerli otomobil projesi onun zamanında olgunlaştı ve 5 babayiğit olarak adlandırılan kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulundu. Ayrıca Koster Filosu yenileme çalışmaları başlatıldı. KOSGEB Destek programlarıyla 320 bin KOBİ’ye 3,4 milyar TL destek, Faruk Özlü zamanında sağlandı. Diğer Projeler Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu Bakanlık Dönemi Projeleri, Detaylar Orman Park [...]